what's new:
安妮和珍妮的肥皂書上市了<<洗得到的幸福!>>,歡迎到各大書局選購,要幸福喔!

目前分類:珍妮的手工皂 (228)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2014-06-19 美人腿皂 (1380) (0)
2014-06-13 天光來臨皂 (692) (0)
2014-05-28 台灣之心皂 (296) (0)
2012-08-03 紫草圓點磨砂皂 (1724) (1)
2012-01-11 [香氛]薰衣渲染皂 (714) (0)
2012-01-10 [寶貝]方格母奶皂 (715) (3)
2012-01-09 [愛美]埔里酒廠酒粕皂 (1006) (0)
2011-12-22 溫和母奶皂 (623) (0)
2011-12-22 備長碳雪松皂 (508) (0)
2011-11-04 陽光甜橙花紋皂 (487) (0)
2011-11-03 水管花紋皂 (1453) (2)
2011-11-03 陽光甜橙皂 (354) (0)
2011-11-03 玫瑰粉紅渲染皂 (299) (0)
2011-11-02 酒粕美顏皂 (406) (0)
2011-09-30 山金車薄荷紓壓皂 (442) (2)
2011-09-28 粉紅花紋皂 (289) (0)
2011-09-07 伊蘭花紋皂 (171) (0)
2011-09-06 艾草竹酢母奶皂 (195) (0)
2011-09-05 玫瑰酒粕母奶皂 (129) (0)
2011-09-05 山金車薄荷紓壓皂 (113) (0)
2011-09-02 香橙方格皂 (226) (0)
2011-09-01 洋甘菊伊蘭皂 (173) (0)
2011-08-30 平安艾草母奶皂 (195) (1)
2011-08-29 玫瑰美人皂 (233) (3)
2011-08-22 雪松碳皂 (137) (0)
2011-06-10 玫瑰美人皂 (812) (3)
2011-06-10 洋甘菊伊蘭皂 (302) (0)
2011-06-10 山金車薄荷紓壓皂 (135) (0)
2011-04-10 備長碳雪松皂 (402) (3)
2011-04-08 廣霍香玻尿酸花紋皂 (361) (1)
2011-04-08 廣霍香綠薄荷柚香皂 (263) (0)
2011-04-08 廣霍香抹草薄荷夏日皂 (292) (0)
2011-04-08 伊蘭母奶皂 (188) (1)
2011-04-07 玫瑰美人皂 (181) (0)
2011-03-25 薄荷蕁麻皂 (130) (0)
2011-03-23 陽光甜橙皂 (97) (0)
2011-03-23 酒粕美容皂 (211) (0)
2011-03-22 羊奶甜橙皂 (69) (0)
2011-03-17 薰衣草母奶皂 (88) (0)
2011-03-15 酒粕雪松皂 (212) (1)
2011-03-15 紅趜甜橙皂 (199) (1)
2011-03-15 伊蘭花紋皂 (135) (0)
2011-03-15 貴婦下午茶之切片蛋糕 (187) (2)
2011-03-15 貴婦下午茶之小點心 (174) (1)
2011-03-15 玫瑰美人皂 (151) (0)
2011-02-26 備長碳條紋 (122) (0)
2011-02-26 薰衣紫草條紋 (120) (0)
2011-02-26 薰衣紫草 (102) (0)
2011-02-26 薰衣紫草皂 (137) (0)
2011-02-25 薰衣草母奶皂 (119) (1)
1 2345